SOLNEDGANG OVER STOREBÆLT SEPTEMBER 2002

Nr. 107

Nr. 112

Nr. 113

Nr. 114

Nr. 115

Nr. 116

Nr. 117

Nr. 119

Nr. 121

Nr. 122

Nr. 123

Nr. 127

Nr. 129