DU ER HER: START >>
   

DATABASEBASERET INDHOLD

En stor del af en hjemmesides indhold kan med fordel lægges i databasetabeller. Det giver en stor grad af fleksibilitet og besparelse i programmering, da den samme side kan trække forskellige data frem fra databasen, når brugeren klikker på det ene eller det andet valg.

Det egner sig helt klart til webshops, prislister og varekataloger, rejsebureauers udbudte arrangementer, medlemslister, programoversigter, nyhedsspots osv osv.

I tilgift udmærker det sig ved at være særdeles opdateringsvenligt i og med, at man via login-funktion får adgang til databasens indhold, hvor der kan skrives nyt, rettes eller slettes gammelt. Et sekretariat er således i stand til at opdatere siderne uden at skulle anvende en web-editeringsprogram, som de færreste kan bruge tilstrækkeligt godt til at resultatet bliver acceptabelt.

En anden udmærket anvendelse af databasen er der, hvor folk eller klubmedlemmer kan tilmelde sig et eller andet, bestille varer eller tjenester, rette deres egne oplysninger i et personkartotek, ændre egne login-oplysninger og lignende. Oplysningerne bliver jo stående og kan udtrækkes af forskellige instanser, så gentagne indtastninger af de samme data - med risiko for tastefejl - kan elimineres.

Når indholdet kommer fra en database, er man også sikker på, at alle de samme oplysninger, som skulle stå på flere forskellige sider, nu også ændres alle steder. De samme oplysninger bliver jo netop kun skrevet én gang i databasetabellen, men kan udtrækkes til visning på mange sider. Tænk f. eks. på persondata for et medlem af flere forskellige udvalg i samme organisation - det står kun ét sted i databasen, men vises flere forskellige steder på siderne.