DU ER HER: START >>
   

MÅLGRUPPE OG INDHOLD

At definere sin(e) målgruppe(r) er en yderst vigtig del af processen omkring tilrettelæggelsen af hjemmesiden. En af de værste fejl i forbindelse med en hjemmeside er, at den appellerer til de forkerte grupper ved anvendelse f.eks. af grafiske elementer, som den egentlige målgruppe ikke tiltrækkes af.

En klubs eller forenings målgruppe er rimeligvis nok dets medlemmer, og grafiske elementer, som har relation til klubbens virke, er helt naturlige.

Når det gælder et firma eller en organisation, som skal vise sit ansigt på hjemmesiden og dermed skærpe interessen for sine produkter eller præsentere sine serviceydelser, er arbejdet med helt præcist at definere målgrupperne helt afgørende.

Hjemmesidens indhold skal herefter svare til målgruppens forventninger, hvilket betyder at siderne hele tiden skal àjourføres med præcist de budskaber, der er relevante i sammenhængen.

Teksterne skal strammes maximalt op, det vil sige korte sætninger, hyppige afsnit og ingen overflødige tillægsord. Ingen gider at læse for meget på skærmen.

At overholde disse enkle grundsætninger er alfa og omega for at brugerne vil vende tilbage til hjemmesiden og søge oplysninger eller bestille varer eller tilmelde sig eller bestille et eller andet, som er i udbud.

Uden besøgende kan man lige så godt undlade at lave en hjemmeside.